Tenza
Realizujemo Vaše ideje

Tvrtka se bavi inženjeringom i isporučuje tehnološke cjeline na području izgradnje i rekonstrukcije sustava  opskrbe toplinskom energijom, ekološke izgradnje, izgradnje infrastrukturnih mreža te tehnologiju za procesnu industriju.  Među najznačajnije projekte se ubrajaju: 

Retrofit postojećeg odsumporavanja u elektrani Opatovice
Izgradnja dvije nove linije za odsumporavanje koje rade na bazi mokrog krečnjaka (mokri krečnjački proces) (WLST FGD) s efikasnošću odsumporavanja čak do 98,5%.

Desulfuriranje kotla K2 - K4 Toplana Karvina
Izgradnja odsumporavanja i uklanjanje dimnih plinova pomoću polusuhe metode CFB (Circulating Fluidized Bed)

Odsumporavanje u Plzeňská Energetika

Odsumporavanje dimnih plinova metodom mokrog krečnjačkog postupka (mokri krečnjački proces).

Toplana Mydlovary – Energetski blok za biomasu

Realizacija energetskog bloka za biomasu sa snagom 11, 7 TP /ha parametre 3,2 MPa i 400 ° C.

Izgradnja izvora za kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije iz biomase u Žatecu

Nova kotlovnica koja sagorijeva drvnu biomasu sa snagom (kapacitetom) od 10 MWt (1,8 MWe) pomoću ORC tehnologije (Organski Rankinov ciklus).

Rekonstrukcija kotlova K1 i K2 uz korištenje elemenata fluidne tehnike u Strakonicama

Spaljivanje kombinacija smeđeg ugljena sa biomasom u omjeru 60/40 (kotlovi na ugljen K1 i K2 svaki snage 36t/sat).

Distribucija topline iz elektrane Dětmarovice u Bohumína

Izgradnja cjevovoda za prijenos topline, rekonstrukcija gradskih kućnih kotlovnica (22 km toplinskih mreža od predizoliranog cjevovoda).

Rekonstrukcija centralne stanice za opskrbu toplinom u Liberecu

Centralna stanica za opskrbu toplinskom energijom i instalacija kogeneracijske jedinice

Postrojenje za bioplin u Chocnějovicama

Izgradnja bioplinskog postrojenja za preradu sirovina iz poljoprivredne proizvodnje (dvije KGJ ukupne snage 716 kW).

Komunalno bioplinsko postrojenje u Ahníkov

Za godišnju preradu 28.500 tona biorazgradivog otpada. Instalirana snaga (kapacitet) 600 kWe i 1500 kW u obliku pare i tople vode.

Kanalizacija i pročišćavanja otpadnih voda - Hubová, Ľubochňa, Švošov

Izgradnja mehaničko-biološkog postrojenja za čišćenje otpadnih voda sa obradom mulja (UPOV) (EO 4103), realizacija kanalizacije u dužini od 30 km.

Kanalizacija i UPOV Výčapy

Izgradnja nove kanalizacije u ukupnoj dužini od 6 km, izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (755 EO).

Vodovod Olšovec

Izrada vodovoda od PE dužine cijevi, dužina 4,8 km.

Nadzor - rekonstrukcija spalionice u Brnu

Zastupanje klijenta kod realizacije rekonstrukcije uređaja za energetsko korištenje otpada, koji energiju koja nastaje kod sagorijevanja otpada koristi za proizvodnju toplinske i električne energije. Maksimalni godišnji kapacitet uređaja je 248 000 tona otpada.

Solarna fotonaponska elektrana Velký Karlov

Izgradnja fotonaponske elektrane sa instaliranom snagom 2,875 MWp za direktnu proizvodnju električne energije iz sunčevog zračenje uključujući trafostanice.