Tenza
Realizujeme vaše představy

Zahraniční návštěva v Mydlovarech

V pondělí 4. září 2017 se v areálu teplárny v Mydlovarech uskutečnila návštěva odborné delegace z Ukrajiny, v jejímž rámci proběhla exkurze do provozu biomasové kogenerační výroby. Hosté měli možnost vidět technologii a prostory nového energobloku s kotlem a turbosoustrojím, které zde společnost TENZA pod hlavičkou projektu „Teplárna Mydlovary – Energoblok na biomasu“ zrealizovala a uvedla do provozu v roce 2012.

Prohlídka zahrnovala mimo jiné parní kotel o výkonu 11,7 tp/h a parametrech páry 3,2 MPa a 400°C, navazující kondenzační turbínu s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h a výměník pára/voda o výkonu 5,44 MW. Součástí prohlídky byl i krytý sklad dřevní štěpky s kapacitou dostatečnou na 10 dní provozu energobloku, vybavený automatickým jeřábem s drapákem s nosností 10 t a silniční váhou délky 16 metrů pro vážení nákladních vozidel. Toto řešení zabezpečuje v lokalitě již pět let kogenerační výrobu elektrické energie a tepla z dřevní štěpky, tedy z ekologického obnovitelného zdroje.

Projekt v Mydlovarech získal i ocenění v soutěži Projekty roku v oblasti realizace projektů v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2012, udělované Teplárenským sdružením České republiky. Vyrábí elektrickou energii pro zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo do soustavy zásobující Mydlovary a přilehlou Zliv. Naplňuje atributy zakázky, která má potenciál pro využití na zahraničních trzích. V zemích jako je Ukrajina, kde po letech propadu dochází k výraznému oživení hospodářské spolupráce. Ukrajinská vláda plánuje modernizaci energetické základny a svoji podporu směřuje právě do výroby energií z obnovitelných zdrojů.