Tenza
Realizujeme vaše představy

Výstavba haly nové čistírny sochorů

Společnost TENZA dokončila na jaře výstavbu nové haly v areálu Třineckých železáren, určenou pro umístění technologie čistírny sochorů a souvisejících provozních zařízení. Důvodem výstavby nové haly v areálu železáren bylo navýšení množství vybrušovaných ocelových sochorů pro potřeby válcoven tyčí a drátů. V podstatě se jedná o úpravu povrchu sochorů tryskáním pro minimalizování povrchových nerovností ještě před tím, než směřují na válcování do tyčí nebo drátů. Společnost TENZA podepsala smlouvu o dílo v hodnotě 55 mil. Kč v červenci 2016 a samotnou stavbu zahájila o necelé dva měsíce později.

Hala představuje v půdorysu obdélník o rozměrech 184,5 x 31,67 m a výšce 22,65 m (včetně světlíku). Delší boční stěnou navazuje na stávající halu sochorů, se kterou je technologii výroby propojena. Tvoří ji nosná ocelová konstrukce uložená na železobetonových základech, podepřených piloty, opláštěná sendvičovými panely s termoizolačním PUR jádrem. Součástí byla i instalace jeřábové dráhy pro mostový jeřáb o nosnosti 15 t. Projekt zahrnoval elektroinstalace, světelné a zásuvkové rozvody, rozvod horkovodního vytápění s instalací topných jednotek SAHARA a odvodnění dešťové vody ze střech obou sousedících hal.