Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA provede rekonstrukci SCZT v Písku

Společnost TENZA, a.s., zahájila činnosti na realizaci dalšího projektu, týkajícího se rekonstrukce dálkového vytápění, tentokrát v jihočeském Písku. Smlouva o dílo, podepsaná minulý měsíc s píseckou teplárnou, řeší přechod ze systému parního zásobování teplem na systém horkovodní v části soustavy centrálního zásobování města Písek, a to pro oblast sídliště Jih, Za Kapličkou a Budějovického předměstí. Dokončení projektu v celkové hodnotě 66,7 mil. Kč je naplánováno na podzim 2018. Záměnou teplonosného média dojde v celém rozsahu území k podstatnému snížení tepelných ztrát na potrubních rozvodech a k odstraněním potíží s vracením kondenzátu z důvodu poruchovosti a nízké životnosti kondenzátní sítě.

Nový horkovodní rozvod, který je předmětem stavby, bude řešen v systému dvoutrubkového předizolovaného potrubí uloženého volně v zemní rýze v trase stávajícího parovodního nebo sekundárního tepelného kanálu. Nahradí zastaralý parovodní rozvod a využije i sekundární síť, která byla již dříve přestavěna na předizolovaný potrubní systém.

Součástí stavby jsou i veškeré potřebné úpravy a doplnění technologií stávajících výměníkových stanic pára-voda a úpravy či náhrady domovních předávacích stanic. Realizace projektu počítá s úpravou zdrojové horkovodní stanice ve výrobním bloku teplárny potřebné pro zvýšení jejího výkonu o cca 23 MW na celkový výkon 43 MW. Provedeny budou i veškeré modifikace a doplnění elektrických rozvodů a řídicích systémů potřebných pro funkci nových nebo modifikovaných technologií včetně monitorování a řízení z dispečerského pracoviště Teplárny Písek.