Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA podepsala smlouvu na rekonstrukci CZT v Liberci

Dne 15. března 2018 podepsala TENZA, a.s., smlouvu o dílo na zhotovení projektu Rekonstrukce CZT Liberec – GreenNet se společností Teplárna Liberec, a.s., v celkové hodnotě 259 mil. Kč. Na čtvrteční schůzce tak učinili zástupci vedení společnosti teplárny, předseda představenstva Vladimir Kravjansky a místopředseda představenstva Petr Heincl, za představenstvo společnosti TENZA, a.s., pak Michal Hrubý a František Paulík. 

Předmětem díla je přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Jedná se o konverzi jedné ze tří větví parovodního primárního systému, konkrétně tepelného napáječe s názvem „TN Město“, který od centrálního zdroje prochází hustě zastavěnou dolní částí centra města a v centru a v okolí toku Lužické Nisy zásobuje přilehlé objekty a sídliště.  Celková délka dotčené trasy dosahuje 11 km v dimenzi DN 25 – DN 300. Součástí změny média je zároveň rekonstrukce 31 výměníkových stanic a rekonstrukce přípojek k jednotlivým primárním odběratelům včetně nezbytných úprav předávacích míst tepla. Dále je součástí projektu výstavba centrální výměníkové stanice pára-voda o výkonu 25 MW. Realizace projektu je rozdělena do dvou etap v průběhu letošního a příštího roku.