Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA na konferenci KOTLE 2018

V polovině března 2018 se konal v Brně v hotelu Voroněž další ročník odborné konference KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ. Nejvýznamnější setkání s odborníky z výrobních i dodavatelských společností, výzkumných ústavů a vysokých škol se tradičně zabývalo problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, materiálovou problematikou a řešením spalování různých druhů spalin.

K úrovni odbornému programu přispěli svojí přednáškou hned dva zaměstnanci společnost TENZA, a.s. Ing. Jan Hezina  z oddělení projekce ve své přednášce Ladění tepelného výpočtu kotle K4 v Teplárně Otrokovice prezentoval způsob výpočtu kotle pro rekonstrukci, při níž je velmi důležité pracovat se stávajícími provozními daty kotle, a to hlavně teplotami spalin, teplotou napájecí vody a páry a teplotou spalovacího vzduchu ve vztahu ke složení a výhřevnosti spalovaného paliva, množství vzduchu a obsahu kyslíku ve spalinách.

Ing. Přemysl Kól z oddělení spalovacích technologií vystoupil s příspěvkem Ekologizace kotlů K3 a K4 Teplárny Otrokovice, a.s., v němž se zaměřil na projekt, který TENZA začala v Otrokovicích realizovat. Jedná se o minimalizaci emisí NOx ve spalinách u dvou granulačních kotlů realizací primárních a sekundárních opatření denitrifikace. Navržená technologie využívá tzv. hybridní metodu, která kombinuje metodu SNCR a SCR.