Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA bude rekonstruovat parovod v centru Přerova

Společnost TENZA, a.s. uspěla v závěru loňského roku ve výběrovém řízení na projekt „ Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – II. etapa" pro investora Veolia Energie ČR, a.s. Předmětem díla je výměna stávajícího parního potrubí za horkovodní potrubí v předizolovaném provedení v dimenzích od DN 100 až DN 400 v celkové délce trasy cca 2 x 1 700 m. Stavba bude probíhat v centru města za plného provozu, práce budou zahájeny v dubnu a ukončeny v září tohoto roku. Hodnota díla dosahuje 40 mil. Kč.