Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA, a.s. se bude podílet na výstavbě biomasové elektrárny v Anglii

Společnost TENZA, a.s. dnes podepsala smlouvu o dílo se společností Doosan Škoda Power s.r.o. v celkové hodnotě plnění téměř 25 mil. Kč. Předmětem kontraktu je zajištění montážních prací – zejména montáží potrubí, aparátů a uložení turbíny při výstavbě biomasové jednotky v Margamu ve Velké Británii. Toto zařízení je navrženo na zpracování dřevního odpadu s roční kapacitou 280.000 tun a výkonem 40 MWe. V budoucnu bude moci využívat jako palivo i komunální odpad. 
Práce na projektu by měly začít už koncem tohoto října, ukončení montážních prací je plánováno na únor 2017.
V současnosti probíhají obdobná jednání ohledně dodávek pro další dva projekty ve Velké Británii. Jedná se o výstavbu biomasového závodu v Rotherhamu v Yorkshire (Templeborough, kapacita 264,000 t/rok, spalování dřevního odpadu, 40 MW) a zařízení na zpracování odpadů v Dunbaru ve Skotsku (kapacita 300.000 t/rok, spalování domácího, komerčního a průmyslového odpadu, 33 MW).
TENZA, a.s. se snaží expandovat na nové zahraniční trhy, kde je potenciál uplatnění v oblastech budování soustav CZT, zdrojů na biomasu, odsíření a vodohospodářských staveb. Dodávky v rámci tzv. Green Energy biomass projekt v Margamu znamenají pro společnost TENZA, a.s. vůbec první realizaci v západní Evropě.