Tenza
Realizujeme vaše představy

Projekt společnosti TENZA získal cenu Teplárenského sdružení

Ocenění Projekt roku 2017 v soustavách zásobování teplem a chladem udělované každoročně Teplárenským sdružením České republiky získal projekt Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn. Zakázku brněnských tepláren realizovala v loňském roce v pozici generálního dodavatele právě společnost TENZA, a.s. Jednalo se o úpravu stávající a nevyužívané nádrže na lehký topný olej o objemu 4815 m3 na akumulační nádrž tepla, která společně s původním teplovodním akumulátorem o objemu 5500 m3 vytvořila unikátní technické dílo, dovolující přechodně uložit až 345 MWh tepelné energie. Pro minimalizaci turbulencí proudění vody při plnění akumulátoru, a tím dosažení maximálního využití kapacity akumulace, byla do vnitřního prostoru nádrže instalována dolní pevná a horní pohyblivá uklidňující vestavba. Součástí projektu byla i instalace nového systému antikorozní ochrany nádrže nad vodní hladinou v podobě parního polštáře.
Teplo lze nyní akumulovat jak z vlastní technologie tepláren, tak z tepelné sítě, tedy i z dalších tepelných zdrojů, jako je pro Teplárny Brno například zařízení pro energetické využití odpadů SAKO Brno. Akumulace umožní využít veškeré teplo ze spalovny SAKO, s níž teplárny úzce spolupracují, aniž by SAKO muselo omezovat výrobu, a v době zvýšených požadavků se teplo z akumulátorů okamžitě uvolní do soustavy vytápění. Navíc ve spojení s aktuálně instalovaným elektrodovým kotlem na zdroji Červený mlýn bude možné rozšířit rozsah podpůrných služeb v elektrizační soustavě poskytovaných teplárnami Brno z tohoto zdroje.