Tenza
Realizujeme vaše představy

Projekt odprášení v Košicích

V únoru tohoto roku podepsala společnost TENZA smlouvu o dílo s největším výrobcem oceli ve střední Evropě – společností U.S. Steel Košice, s.r.o. Předmětem díla v celkové hodnotě cca 3,3 mil EUR je modernizace současného stavu odprášení na technologických zařízeních mimopecní přípravy (zpracování) oceli (MPO) provozu Ocelárny 2. Účelem projektu je snížení celkové úrovně znečištění ovzduší primárními i sekundárními emisemi tuhých znečišťujících látek (TZL) z technologie tohoto provozu.

V rámci realizace díla a uvedení do provozu bude dodána nová filtrační stanice, provedena úprava a přetěsnění odsávací míst na třech pracovištích MPO. Realizované technické řešení musí zabezpečit maximální koncentraci tuhých znečišťujících látek do 8 mg/Nm3 za filtrem a minimálně 92% účinnost zachytávání/sběru TZL na zdroji. Snížení prašnosti se týká pracovního prostředí pracovišť MPO1 i vzdušniny vypouštěné do atmosféry komínem odsávacího zařízení.

Realizační tým společnosti TENZA by měl dle schváleného harmonogramu dílo dokončit do srpna roku 2018.