Tenza
Realizujeme vaše představy

Nová zakázka v Teplárně Otrokovice

Společnost TENZA, a.s. získala zakázku Ekologizace kotlů K3 a K4 v Teplárně Otrokovice a.s. pro investora TO Servisní s.r.o. Předmětem díla v celkové hodnotě 154 mil. Kč je instalace technologie na snížení emisí oxidů dusíku u dvou stávajících granulačních kotlů K3 a K4 o jmenovitém výkonu 2 x 125 t/h (540 °C, 9,4 MPa) pro spalování hnědého a černého uhlí. Jako technické řešení snížení emisí NOx nabídla společnost TENZA realizaci primárních a sekundárních opatření denitrifikace. Primární opatření sestávají z optimalizace regulace procesu spalování a v instalaci pásma dohořívacích vzduchů. Sekundární opatření budou realizována kombinací metod SNCR a SCR, tzv. hybridní metodou. V rámci sekundárních opatření budou do spalovací komory instalovány dvě úrovně vstřiků reagentu (40% roztok močoviny) a dále katalyzátor namísto demontovaného prostředního ekonomizéru ve druhém tahu kotle. Součástí metody SNCR je taktéž instalace dvou zásobních nádrží reagentu včetně cisternového stáčiště. Mimo zmiňovanou denitrifikaci je součástí realizace díla také výměna všech práškových hořáků, třídičových skříní a práškovodů.

Realizace díla je z důvodu potřebné kapacity zdroje rozdělena do dvou na sebe navazujících dílčích částí zahrnujících vždy opatření pro jeden kotel a v první dílčí části také společnou manipulaci s provozními látkami technologie SNCR. Termín předání díla zákazníkovi do trvalého užívání je naplánován pro kotel K4 na polovinu roku 2019 a pro kotel K3 na polovinu roku 2020.