Tenza
Realizujeme vaše představy

Další odprášení ve Třineckých železárnách

Společnost TENZA, a.s., získala další zakázku z oblasti ekologizace výrobních provozů v areálu společnosti Třinecké železárny, a.s. Projekt pod názvem Filtrační stanice na mlýnici strusky v celkové hodnotě 28 mil. Kč řeší snížení úletu prachových emisí z provozu mlýnice strusky při vstupní manipulaci se struskou (klopení strusky přes výsypku na vstupní dopravní pás) a při plnění vyrobeného kameniva a vytěžených kovových podílů ze zásobníků do železničních vozů.

Cílem projektu je vybudovat nové filtrační stanice odprášení výsypky strusky a zásobníků kameniva tak, aby zařízení zajistilo dostatečné odsávání znečištěné vzdušniny během dopravy surovin a splňovalo hlukové a emisní limity a stanovené technické podmínky provozu. Nové filtrační stanice nahradí stávající málo funkční filtrační stanice F4 a F5 z roku 1983, jež jsou v současné době již morálně opotřebené, za hranicí své životnosti a nezajišťují dostatečné odsávání dotčených prostorů, kde dochází k výronu fugitivních emisí při manipulaci se struskou.

Společnost TENZA, a.s., je v pozici generálního dodavatele zodpovědná za kompletní dodávku technologie odprášení a souvisejících zařízení včetně montáže, potřebných demontáží, stavebních prací včetně elektro a MaR. Doba realizace zakázky je 330 dní od podpisu smlouvy o dílo, k němuž došlo v polovině tohoto července.