Tenza
Realizujeme vaše představy

České Budějovice pokračují v modernizaci tepelných rozvodů

Dlouhodobá koncepce provozu a rozvoje distribuční soustavy CZT v Českých Budějovicích je postavena na zachování páteřních rozvodů a přestavbě zastaralé a dnes i předimenzované parovodní sítě ze 70. let minulého století na moderní horkovodní rozvody. Další etapu modernizace dálkového vytápění si vedení Teplárny České Budějovice naplánovalo na rok 2017. V polovině února podepsalo představenstvo jihočeské teplárny smlouvu o dílo na realizaci další části přechodu dálkového vytápění z páry na horkou vodu, stavbu horkovodního propoje z areálu teplárny v Novohradské ulici do výměníkové stanice Klaricova. Generálním dodavatelem projektu v hodnotě necelých 80 mil. Kč se stala na základě výběrového řízení společnost TENZA, a.s.

Tato akce bude rozsahem a náročností složitější než předchozí etapy, neboť trasa horkovodu vede přes frekventované ulice v hustě zastavené části centra města. Nový horkovodní rozvod sestávající z topné a vratné větvě v dimenzích DN 40 až DN 350 je navržen v provedení z předizolovaných ocelových svařovaných trubek v celkové délce trasy 2715 metrů včetně přípojek. Součástí projektu je kromě výstavby páteřního horkovodu a odboček i propojení se stávajícími výměníkovými stanicemi a jejich rekonstrukce na horkovodní provoz.

Investice do rekonstrukcí teplárenských sítí patří vedle ekologizace samotného tepelného zdroje k hlavním prioritám teplárenských společností. Postupně u nás přibývá měst, která přešla z dálkového vytápění párou na horkovodní systém. Benefity jsou zřejmé - snížení tepelných ztrát, možnost plynulé regulace výkonu a zvýšení spolehlivosti provozu.