Tenza
Realizujeme vaše představy

Studie, audity, koncepce, projekty

DÚŘ Dokumentace pro územní řízení
DSŘ
Dokumentace pro stavební řízení
RDS
Realizační dokumentace stavby
ZDS
Zadávací dokumentace stavby
DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

DVD – Dokumentace pro výběr dodavatele

2019
Rekonstrukce SCZT ul. Cejl, Tkalcovská – DSŘ, RDS
Revitalizace CZT Liberec, GreenNet RDS
Kolín – Přechod parní distribuce na teplovody RDS
Studie instalace EK na ONIVON Chrudim – RDS, DSPS
Instalace KGJ ul. J.A.Komenského 399, Meziboří DÚŘ, DSŘ
Teplofikace města Sokolov – DÚŘ, DSŘ
Odprašovanie aglomerácie – pás 4 RDS
Odprašovanie aglomerácie – pás 3 RDS
Odprašovanie aglomerácie – pás 2 RDS
Odprašovanie aglomerácie – pás 1 RDS

2018
Rekonstrukce pára x HV ul. Lazaretní a Kosmákova v Brně – DSŘ, RDS
Rekonstrukce SCZT pára x HV na ulici Úvoz, Brno – DSŘ, RDS
KGJ Krasická, sídliště svobody, Prostějov – DÚŘ, DSŘ, RDS, autorský dozor
Cheb, OS Projekt plynové kotelny – DSŘ, RDS, autorský dozor
Analytické podklady pro energetickou koncepci města Brna podklady
Územně energetická koncepce města Brna koncepce
Protihlukové úpravy na zdroji Teyschlova – RDS

2017
Doplnění tepelného výkonu HVS Provoz Špitálka – RDS
Výměníková stanice horkovodu Přerov – DÚŘ, DSŘ
Sokolov, teplofikace N19 – předprojektová příprava
Obnova PTV IKEM RDS
Provizorní přeložení teplovodu ZETORRDS
Trafostanice a VN_NN rozvodna pro halu dotřiďování – DÚŘ, DSŘ
Oprava JA2017, výměna potrubí FNKV Praha – RDS
Oprava PTV Olšanská Praha – RDS
Řešení napojení MŠ K. Čapka, Nymburk na TUV a ÚT RDS
STV z K1, Kobylisy I. etapa RDS

2016
TEVEX - technologie odsíření spalin uhelných kotlů – DÚŘ, DSPS, RDS
Návrh řešení decentralizace CZT v Liberci  – Studie
Výměna kotlů LOOS na kotelnách K2 a K5, Humpolec DÚŘ, DSP, DVD
Záložní zdroj Dukovany – DSPS
Jablonec TRW Automotive Czech DSPS
Opatření na snížení SO2 na kotlích Teplárny Přívoz – Studie
SAKO, Odpadové hospodářství Brno II, linka K1 Basic Design
Náhradní zdroj tepla 19,5 MWt – Bohatice – PD pro ohlášení stavby a DVD
Výstavba parního zdroje tepla – ZETOR Jednostupňová PD
Analýza zásobování biomasového zdroje, Brno Analýza
Analýza logistiky štěpky na provozu Brno, sever Analýza

2015
Odsíření spalin v Teplárně České Budějovice RDS, autorský dozor
Retrofit stávajícího odsíření v EOP, najíždění RDS, účast na stavbě
VS rekonstrukce najížděcí kotelny El. Chvaletice studie
Instalace elektrofiltru v kotelně K7 - U Hřbitova – RDS
TEVEX - technologie odsíření spalin uhelných kotlů basic design
Rekonstrukce energetiky v Ethanol Energy a.s. studie
Studie rekonstrukce CZT ve Frýdlantu studie
Rekonstrukce zdroje tepelné energie a el. Karlovy Vary, Bohatice studie
Trmice - Vypracování studie Snížení NOx ve spalinách studie
Studie rozšíření teplovodního rozvodu v Chropyni  studie

2014
Karlovy Vary, ul. Vítězná, rekonstrukce horkovoduRDS
Projektová dokumentace pára - horkovod Cejl, Tkalcovská – DÚŘ, RDS
Rekonstrukce pára-horkovod-parovod PŠ-PBS, etapa Dolnopolní, BrnoDÚŘ, RDS
Odsíření kotlů K2 - K4 na TKV RDS
Rekonstrukce SCZT pára x HV, Kulkova, Podsednická, Skopalíkova, Brno – DÚŘ, RDS
Zásobování teplem lokality Sedlec z Růžového Vrchu – RDS
Rekonstrukce horkovodu Náměstí E. Destinové - Kollárova, Karlovy Vary (DN250)RDS
Osvětlení přechodů v Brně RDS
SAKO - Studie OHB II instalace 3. spalovenského kotle - studie
Kogenerační jednotka v Humpolci – DÚŘ, DSŘ, RDS
Jihlava: PD elektroodlučovače, kotelna K7 – DSŘ, ZDS
Hubová, Lubochňa, Švošov - kanalizace a ČOVDSPS
Kogenerační jednotka na zdroji PK4 Vondrákova 25a, Brno – DSŘ, RDS
Sadová, komunikace a IS - 2.etapa SO 13 Horkovod, BrnoRDS
Olomouc - projektová dokumentace předávací stanice horkovodu – RDS
Kogenerační jednotka na zdroji K4 Bellova 38a, Brno DSŘ, RDS

2013
Projekt kotle – Ethanol Energy DSŘ, ZDS
Temelín: Studie stavu blokových VS v ETE – studie
Vyvedení tepla z Temelína do Č. Budějovic – TP
Jihlava – Biomasa Kotel K7, U Hřbitova – RDS, DSPS
Výměníková stanice 14, Štefáčkova - rekonstrukce venkovních sítí, Brno – RDS
Konverse par. rozv. na HV Trutnov, Poříčí a Výsluní – RDS, DSPS
Strakonice – Převod oblasti Velkého nám. na teplovod RDS, DSPS
Rekonstrukce SCZT – etapa K, část Zelný trh – RDS, DSPS
Studie: Tepelný napáječ pro zásobování Ostrova – STUDIE
Ledvice: ST140310 Dotační program – Bílina CZT DSŘ, DSPS
Sokolov: Studie proveditelnosti zvýšení kapacity horkovodu – studie
Využití odpadního tepla z KGJ na sušení kalů ČOV – RDS, ZDS
Pasportizace a zateplení Mateřské školy v Oslavanech – RDS, pasportizace
Jihlava: Modernizace kotelny U Pivovaru – RDS, DSPS
Instalace kogenerační jednotky v Zahradní ulici, Lipník n. Bečvou – RDS
Rekonstrukce rozvodů a osazení objektových předávacích stanic v lokalitě VSC Žatec – RDS, ZDS
Přechod Pražského předměstí z páry na horkovod, České Budějovice – RDS, DSPS

rok 2012

Rekonstrukce horkovodu v ulicích Západní-Charkovská-Krymská, K. Vary - DÚR, DSŘ, RDS
Přestavba z páry na horkovod v historické části Brna – Etapa K - RDS
Výstavba bioplynové stanice Loukovec 0,75 MWe - RDS
Centrální zásobování teplem města Kopřivnice - DÚŘ, DSŘ, ZDS
Úprava chlazení kondenzátu, SAKO Brno - RDS
Ekologizace kotlů, Karviná - DÚR
Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem – etapa C, Brno - RDS
Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Kopřivnice - DÚŘ, DSŘ, ZDS
Připojení centra na centrální výměníkovou stanici Špitálka, Brno - RDS
Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II, Karlovy Vary - RDS
Využití energetického potenciálu vedlejších produktů Ethanol, Vrdy - DSŘ, ZDS
Modernizace PS 15 v Orlové - RDS

rok 2011
Teplárna Mydlovary - energoblok na biomasu - RDS
Rekonstrukce a modernizace SCZT Dvůr Králové nad Labem - RDS
Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice do Bohumína - RDS
Biomasová kotelna K7 U Hřbitova v Jihlavě - RDS
Tepelný zdroj města Kopřivnice - DSŘ
Rekonstrukce horkovodu v ulici Dr. Janatky, Karlovy Vary - DÚŘ, DSŘ, RDS
Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Osek nad Bečvou - RDS
Tepelný zdroj Kamenný Vrch, Svážná 27 - rekonstrukce, Brno - RDS
Realizační projekt pro obnovu předávacích stanic Pražská Teplárenská, a.s., Praha - RDS
Elektrárna Kolín – Ekologizace kotlů K5 a K8 - DÚŘ
Přechod větve IV v Olomouci na horkovod I. a II. etapa - DÚŘ
Modernizace kotelny a domovní předávací stanice Srázná - ZDS
SAKO - Rekonstrukce chemické úpravny vody, Brno  - ZDS, RDS
Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II, Karlovy Vary - RDS
Rekonstrukce horkovodu - přípojka pro VS R9 z jímky 3Jo17, Karlovy Vary - RDS
Rekonstrukce horkovodu - Nábřeží Jana Palacha, Karlovy Vary - DÚŘ, RDS
Rekonstrukce horkovodu - Stará Role - přípojka pro porcelánky, Karlovy Vary - RDS
Administrativní a výrobní areál firmy RECENT, s.r.o. – Bohunická ulice, Brno - DSŘ, RDS

rok 2010
Teplárna Mydlovary – energoblok na biomasu - DSŘ, ZDS
Rekonstrukce horkovodu v ulici U Solivárny k ulici Varšavská, Karlovy Vary - DÚŘ, RDS
Rekonstrukce kotelny na biomasu, Velký Karlov - DSŘ, ZDS
Modernizace předávací stanice 19, Orlová, Lutyně - RDS
Zkapacitnění kanalizace Dědina - DSŘ
Zařízení na spalování biomasy – kotelna K7, Jihlava - DSŘ
Obměna předizolované potrubní tepelné sítě, Litvínov - DSŘ, RDS
Audit technického stavu výrobního zařízení na úseku tepla společnosti SMO Orlová - audit
Rekonstrukce a modernizace SCZT Dvůr Králové - RDS
SAKO - Studie pro realizaci záměrů OHB II, Brno - studie
Vyčlenění tepelného provozu ze společnosti SMO Orlová - studie
Teplo z Elektrárny Dětmarovice pro Brno - technická pomoc
Změna vytápění základní školy, Roztoky - DÚŘ, DSŘ, RDS
Rekonstrukce horkovodu ul. Jiráskova – Italská, Karlovy Vary - RDS
Modernizace CZT – okruh VST 621 Šířava II – 2. etapa, Přerov - RDS
Modernizace CZT – okruh VST 661 EC III – U Zubra, Přerov - RDS
Rekonstrukce horkovodu rozvodu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. - DSŘ, ZDS
Instalace kogenerační jednotky v kotelně Doubí Karlovy Vary - DSŘ, RDS
Přenos tepelného výkonu mezi PT, a.s., a ZEVO, Praha - RDS
Vyvedení tepla z BPS Jaroměř – Zavadilka - DSŘ, RDS
Výstavba úpravny vratného kondenzátu, SAKO Brno - studie technického řešení
Přestavba z páry na horkovod v historické části města Brna – část etapy C, Josefská, Novobranská - ZDS
Teplárna Západ – SOHO Třebíč, teplovod - RDS
Studie vyvedení tepla z Temelína do Českých Budějovic - studie
Zateplení objektů základní školy, Oslavany - DSŘ, ZDS
Přestavba z páry na HV v historické části města Brna, etapa K - DSŘ
Soubor tepelných zařízení v areálu Univerzity Palackého, ulice Šlechtitelů, Olomouc - DSŘ
Vyvedení tepla z BPS, Česká Skalice - RDS
Úprava a chlazení vratného kondenzátu, SAKO Brno - RDS
 
rok 2009
Parovod, teplovod, výměníková stanice a potrubní rozvody, SAKO Brno, a.s. - DÚŘ, DSŘ, RDS
Bioplynová stanice homogenizace a hygienizace pro ODAS Žďár nad Sázavou - DSŘ
Vyhodnocení naplňování Energetické koncepce statutárního města Brna - energetická koncepce
Zásobování teplem Terasy Havlíčkova v Jihlavě - DSŘ, RDS
Vyvedení tepla z EDĚ do Bohumína - RDS
Úprava kotelen Jarní a Alšova v Jihlavě - DSŘ, ZDS
Modernizace CZT-okruh VST 621 Šířava II - ZDS, RDS
Rekonstrukce a modernizace kotelny na biomasu v obci Velký Karlov - DSŘ, ZDS
ČOV - rekonstrukce tepelného výměníku ohřevu kalu v Ústí n. L., Neštěmice - DSŘ, ZDS, RDS
Náhrada rozvodů TV, Dukelská - DSŘ, ZDS
Rekonstrukce kotelny nemocnice Benešov - DSŘ, ZDS, RDS
Dokumentace pro stavbu kanalizace pro obec Lhota Rapotina - DSŘ, ZDS
Revitalizace Rybníka Valtýř v Malhoticích - DSŘ
Oprava fasády objektů SAKO Brno, a.s. - DSŘ, ZDS, RDS
Energoblok na biomasu v Teplárně Mydlovary - DÚŘ, DSŘ, ZDS
Instalace zařízení na spalování biomasy do kotelny K7 v Jihlavě - DÚŘ, DSŘ
Demolice a úpravy objektu II. stupně čištění spalin, SAKO Brno, a.s. - DSŘ, ZDS, RDS
Vyvedení tepla z bioplynové stanice Jarošovice změna stavby před dokončením - RDS
Technicko-územní studie záložního horkovodu pro Důl Darkov a Důl ČSM - studie
Studie BIO kotle a související technologie na Teplárnu Frýdek Místek - studie

rok 2008
Demoliční výměr SAKO Brno - DSŘ
Meopta JIH - Teplo Přerov, a.s. - RDS
SOHO Třebíč - TTS cz, s.r.o. - DÚŘ
ČOV Dobříš - MOTeC spol. s.r.o. - ZDS
Připojení Jižního centra na SCZT, Brno - Nové Sady - Teplárny Brno, a.s. - RDS
Rekonstrukce zdroje Kamenný Vrch, Brno - Teplárny Brno, a.s. - RDS
Rekonstrukce centrální VS TOT - Teplárna Otrokovice, a.s. - RDS
Rekonstrukce vodovodu v Dolnokralovické ul., Vlašim - DSŘ, PD pro výběr zhotovitele
Venkovní tepelná síť, Kamenný Vrch, Brno - Teplárny Brno, a.s. - energetický audit
Instalace kotelny na biomasu, kotelna Kamenný Vrch - Teplárny Brno, a.s. - DSŘ, DÚŘ
Rekonstrukce kláštera Vojenské nemocnice Brno - DSŘ, PD pro výběr zhotovitele
SOHO Třebíč - teplovod - TTS energo, s.r.o. - DSŘ
Karolina - horkovodní propoj - Dalkia ČR - DÚŘ, DSŘ
Rekonstrukce parovodu Tábor-západ - T-Project - RDS
Teplovod pro bioplynovou stanici - Lípa u Havl. Brodu - RDSZ
Nová Karolina - CVS, rozvody tepla a chladu - RDS
Příprava zasíťování a vybavenost území pro výstavbu CVEE, ESDB a RSR v Býšově - J&H Eurocat - DÚŘ
Kotelna Mariánské Lázně - Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o. - studie proveditelnosti

rok 2007
Tepelný zdroj města Kopřivnice - DÚŘ
Sídliště Mír, Strakonice - DSŘ, PD pro výběr zhotovitele
Parní kotel, ŽDB GROUP a.s. - DSŘ, RDS
Napojení obce Koroužné na Vírský oblastní vodovod - DÚŘ, DSŘ
Napojení obce Rozdrojovice na Vírský oblastní vodovod - DÚŘ, DSŘ
Výměníková stanice Souběžná 21, TEZA Brno, a.s. - DSŘ, ZDS
Bioplynová stanice, kotelna na biomasu, teplovod, Bierhanzl Group, a.s. - DÚŘ, DSŘ
Rekonstrukce sekundárních rozvodů kotelny B2, TTS cz, s.r.o. - DSŘ
Suché odsíření teplárny Frýdek-Místek, Dalkia Karviná - experimentální zkouška
Vyvedení parního výkonu z Teplárny Karviná, Dalkia Karviná - studie
Parní kotel na spalování uhlí s turbínou, CTZ, s.r.o. - studie, DSŘ
Modernizace zdroje Kamenný Vrch, TEZA Brno, a.s. - studie
Odsíření kotle K4 Teplárny Přerov s využitím suché sorpce, Dalkia - studie, experimentální zkoušky
Rekonstrukce CZT na sídlišti Bendovka-Mýtská, Rakovník - DSŘ, ZDS, RDS
Modernizace systému zásobování teplem v oblasti Brno-Žabovřesky - RDS
Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny - Dalkia Ostrava - studie
Zásobování teplem Třebíč-Horka-Domky - DSŘ
Likvidace odpadních vod v mikroregionu Záhoran, Kelč - studie
Rekonstrukce CZT Klatovy - Klatovská teplárna - DÚŘ
Energetický audit pro ZŠ v Brtnici
Napojení Tišnova na Vírský oblastní vodovod - autorský dozor
Výstavba centrálního zdroje 100 MWe, ŽDB GROUP a.s. - studie
Suché odsiřování bloků 1-6 TPP Varna, TEC Varna EAD - studie
Parovod, teplovod, výměníková stanice, SAKO Brno - DÚŘ, DSŘ, RDS
Rekonstrukce tepelného hospodářství nemocnice Čáslav - DSŘ, ZD
CZT Teyschlova-Kamechy, THERMOPLUS - DSŘ, ZD, RDS
Kotelna Anenská, Nový Jičín - RDS
ČOV Dobříš - DSŘ

rok 2006
PD - Generální oprava elektroodlučovače kotle K5, Teplárna Otrokovice, a.s.
PD - Rekonstrukce CZT na sídlišti Bendovka a Mýtská, Rakovník
PD - Náhradní zdroj 2x 25 t/hod, Teplárna Otrokovice, a.s.
PD - Modernizace CZT města Přerov
PD - Rekonstrukce parního systému CZT na horkovodní

rok 2005
Podklady a návrh územního plánu města Brna v části zásobování teplem
Vypracování energetického auditu objektů města Vlašim
PD - CZT Teyschlova, Bystrc – rekonstrukce zdroje
PD - CZT Teyschlova - Instalace kotlů na dřevní štěpku
PD - PK 1 Heyrovského 30a, Bystrc- oprava tep. sítí a instalace DPS
PD - VS Húskova 4, Černovice – instalace DPS
Energetické audity objektů spol. Tepvos s.r.o. Ústí nad Orlicí
PD - Rekonstrukce HKV Jáchymovská v úseku R1 – R2
PD - Rekonstrukce HKV v ulici Divadelní, Tylova
Energetické audity na zařízení m. Brna pronajaté Brněnským vodárnám a kanalizacím a.s.
Energetické audity zařízení Brněnských vodáren a kanalizací
PD - Brno Vojenská nemocnice  rekonstrukce tepelného hospodářství
Energetické audity pro objektyna zařízení Tepláren Brno a.s.
Měření při spalovacích zkouškách hnědého uhlí a  jejich zpracování a vyhodnocení - EMERAN 1860, s.r.o.
PD - Projekt generální opravy kotlů K3, K4, K5 v Teplárně Otrokovice
PD - Nový zdroj CZT pro město Kopřivnice
PD - Úprava centrálního zásobování teplem města Soběslav

rok 2004
Energetická koncepce města Klatovy
Energetické audity objektů Ostravských vodáren a kanalizací 
Energetický audit na zařízení tepelných rozvodů ve vlastnictví TEZA Brno a.s. 
Experimentální ověření efektivnosti souběžných technologií odsíření spalin v teplárně Otrokovice 
PD - Rekonstrukce teplovodů - okrsek VS 04, Beroun
PD - Tepelné rozvody Zavadilka
PD - Instalace kogenerační jednotky
PD - K3 U Velké ceny 10, Brno - Kohoutovice, rekonstrukce zdroje
PD - K2 Jihomoravské náměstí, Brno - Slatina, instalace DPS
PD - Jindřichův Hradec - čisté vytápění města

rok 2003
Audit Léčebny Jevíčko
Energetické audity pro ČOV Hodonínsko
Energetické audity pro objekty svěřené MČ Královo pole
Energetické audity pro 4 objekty 1.LF Karlovy Univerzity v Praze
Energetický audit objektů městských lázní v Brně
Energetická koncepce města Brna
PD - Modernizace topného systému lokality Královský vršek, Jihlava 
PD - Modernizace topných systémů okrsků kotelen Slavíčkova a Sokolovská, Jihlava
PD - Tepelný napáječ DN500 Karlovy Vary Čankovská - teplárna
PD - Čeljabinsk kotelna 36 MW
PD - Tepelný napáječ Invalidovna - 2 x DN250 a horkovodní přípojky, Praha
PD - Udržovací práce na VVS 11 - XVI Tržní, Strakonice
PD - Rekonstrukce zdroje s propojením K5/K9 Běloruská, Brno
PD - Oprava tepelných rozvodů z PK Fryčajova 145a, Brno
PD - Oprava tepelných rozvodů z K11 Švermova 14a, Brno
PD - Instalace kotlů na dřevní štěpku pro zdroj CZT Teyschlova 33, Brno
PD - Oprava tepelných rozvodů z K11 Švermova 11a, Brno
PD - Optimalizace zdroje K3 U velké ceny 10a, Brno
PD - Rekonstrukce tepelných rozvodů z PK7 Prostějovská, Brno
PD - Kotelna Teyschlova, Brno
PD - Rekonstrukce zdroje HB 4 Božetěchova 85a, Brno
PD - Rekonstrukce zdroje HB 3 Galandauerova 17, Brno
PD - Rekonstrukce zdroje HB 1 Herčíkova 3, Brno
PD - Dopojení kotelen K5, K8, Třebíč 
PD - Propojení rozvodů tepla z kotelen K1 a K3, Třebíč
Studie - Komplexní hodnocení odsiřovacího zařízení v Plzeňské energetice

rok 2002

Energetické audity objektů Masarykovy univerzity v Brně
Energetický audit města Oslavany
Energetický audit zimního stadionu v Uherském Hradišti
Studie posouzení CZT města Bystřice n. Pernštejnem
Studie CZT v oblasti Královo Pole, Brno

rok 2001

PD - Modernizace CZT v městě Holýšov
PD - Rekonstrukce tepelného hospodářství Strašice
PD - Zásobování teplem obce Karlov z centrálního zdroje na biomasu
Studie zásobováním teplem města Klatovy z centrálního zdroje
Studie zásobování teplem lokality Kamenný vrch, Brno
Teplofikační studie sídliště Brno - Vinohrady

rok 2000
Energetický audit ENERGOAQUA, Rožnov pod Radhoštěm
PD - Rekonstrukce CZT v Heřmanově Městci 
PD - Teplofikace obce Roštín

rok 1999
PD - Teplofikace Moravského Berouna
PD - Rekonstrukce systému CZT Chropyně
PD - Rekonstrukce CZT - Roztoky u Křivoklátu
PD - Teplofikace města Kyjov
PD - Rekonstrukce rozvodů tepla v okruhu VS 15 - Strakonice
PD - Opravy rozvodů tepla z kotelny K5/I. Pavlovská - I. etapa, Brno
PD - Rekonstrukce kotelny K8 - ul. Kosmonautů, Brno
PD - Rekonstrukce systému zásobování teplem Rakovník
Studie zásobování teplem města Valašské Meziříčí

rok 1998
PD - Rekonstrukce systému CZT v okruhu VS Smetanova - Valašské Meziříčí
PD - Rekonstrukce rozvodů tepla v okruhu K4 Bellova, Brno

rok 1997
PD - Mobilní předávací stanice tepla 15 MW pro Jižní Centrum, Brno
PD - Horkovod Slovanské náměstí, Brno
Studie zásobování teplem města Rakovník
Studie zásobování teplem města Uherské Hradiště
Studie zásobování teplem města Břeclav

rok 1996
PD - Rekonstrukce systému vytápění v okruhu VS Dr. Horákové, Písek
PD - Teplofikace lokality Hradiště, Písek
PD - Rekonstrukce rozvodů tepla v okruhu VS 9, Strakonice
PD - Rekonstrukce rozvodů tepla v okruhu VS 14, Strakonice
PD - Rekonstrukce systému CZT v okruhu MI, Strakonice
PD - Rekonstrukce VS a rozvodů tepla - ul. El. Krásnohorské, Brno
Studie zásobování teplem lokality Hradiště v Písku