Tenza
Realizujeme vaše představy

Systém řízení kvality, environmentu a BOZP

V roce 2017 společnost TENZA, a.s., dokončila a úspěšnou recertifikací potvrdila přechod systémů řízení kvality a environmentu na standard ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a potvrdila také systém řízení managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Systém řízení společnosti TENZA, a.s., je certifikován pro:

  • projektovou činnost ve výstavbě,
  • projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu a rozvod tepla,
  • projektování, dodávání a montáž technologií pro výrobu elektrické energie,
  • provádění venkovních kanalizací,
  • výstavbu pozemních a vodohospodářských staveb,
  • provádění ocelových konstrukcí.

Společnost je od roku 2013 držitelem Osvědčení o shodě řízení výroby deklarované dle EN 1090-1+A1:2011 pro stavební výrobek: Konstrukční dílce pro ocelové konstrukce v třídě provedení EXC2 dle EN 1090-2+A1:2011.