Tenza
Realizujeme vaše představy

Ve společnosti TENZA, a.s. byl 1. 12. 2010 zahájen projekt „Rozvoj zaměstnanců firmy TENZA, a.s.“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Hlavním cílem projektu je další vzdělávání zaměstnanců zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace pracovníků firmy.

Rozpočet projektu je 4 109 515,00 Kč.

Projekt bude ukončen 30.11.2012.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách poskytovatele dotace www.esfcr.cz