Tenza
Realizujeme vaše představy

O společnosti

TENZA, a.s., je významným dodavatelem investičních celků zejména v energetickém průmyslu. Společnost založená v roce 1993 se původně zaměřovala na dodávky technologií pro výrobu a rozvod tepla a na budování a rekonstrukce systémů centrálního zásobování teplem. Za podpory výsledků vlastního výzkumu a vývoje postupně rozšiřovala svoji působnost i do dalších průmyslových oblastí. Dnes má za sebou spoustu úspěšně zrealizovaných projektů v oborech energetiky, strojírenství i stavebnictví. Za pětadvacetiletou dobu své existence zpracovala řadu studií, energetických koncepcí, projekčních dokumentací, zrealizovala mnoho zakázek pro obce, města i soukromé subjekty. TENZA, a.s. má zaveden certifikovaný systém řízení kvality, environmentu a managementu bezpečnosti práce.