Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

V Brně vedeme potrubí pod hladinou řeky Svratky

Práce na výměně parovodních rozvodů za horkovodní v brněnských čtvrtích Štýřice a Staré Brno jsou v plném proudu. TENZA jako generální dodavatel projektu pro Teplárny Brno, a.s., realizuje rekonstrukci tepelných rozvodů v ulicích Náplavka, Poříčí, Bakalovo nábřeží a Polní od loňského října, přičemž práce budou dokončeny do letošního podzimu.

Nová trasa horkovodu vede pod hladinou řeky Svratky v hloubce dva a půl metru pod dnem řeky. Doposud bylo v Brně pro vedení potrubí přes říční tok využíváno mostů a lávek, což ale vzhledem k plánovaným protipovodňovým opatřením v této oblasti není možné. Překop řeky je realizován pomocí pažené jímky ze štětovnic ve dvou etapách, kdy se jímkou přehradí vždy jedna polovina řeky. „Děláme to za plného průtoku. Realizace proběhne vždycky po polovinách toku. Jedna polovina se vyhloubí, instaluje se potrubí, zahrne se a dále potom bude pokračovat instalace ve druhé polovině řeky,“ popsal práce vedoucí technického rozvoje Tepláren Brno Martin Šroubek.

Není to poprvé, co společnost TENZA při výstavbě tepelných rozvodů řeší přechod pod hladinou říčního toku. Zcela jiná technologie byla použita při výstavbě tepelného napáječe Libeň – Holešovice v Praze v roce 2012. Pro umístění teplovodu spojujícího oba vltavské břehy byla tehdy technologií důlní ražby provedena štola v hloubce patnácti metrů pod dnem Vltavy.