Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

TENZA s předstihem dokončila projekt CZT v Kysuckém Novém Mestě

Koncem letošního července společnost TENZA úspěšně dokončila a předala investorovi k užívání projekt optimalizace distribuční soustavy tepla v Kysuckém Novém Mestě. Ve velmi krátké lhůtě patnácti měsíců zrekonstruovala tepelné rozvody v provedení z předizolovaného potrubí v celkové délce trasy 11,5 km a nainstalovala 127 kusů kompaktních předávacích stanic. K formálnímu předání díla investorovi došlo den před smluvním termínem, hlavní stavební práce však byly dokončeny již s dvouměsíčním předstihem a následně probíhala příprava na kolaudační řízení. 

Práce na projektu byly rozděleny do 14 etap, z nichž většina byla realizována v roce 2019. Kratší část, avšak podstatně komplikovanější s největším počtem přípojek a čtyřmi přechody přes frekventované komunikace, byla dokončena v letošním roce. Celá rekonstrukce městské tepelné sítě znamenala značný rozsah prací na malé ploše s vysokou koncentrací obyvatel a hustým silničním provozem. Stavební práce byly navíc na jaře z rozhodnutí investora na dobu čtrnácti dnů zastaveny kvůli probíhající pandemii koronaviru.

Díky zkušenostem a ochotě pracovníků všech dotčených firem a institucí, a hlavně díky pochopení a trpělivosti obyvatelů, kterých se práce nejvíce dotýkaly, bylo možné celé dílo dokončit v požadovaném termínu a kvalitě. Občané Kysuckého Nového Města tak získali moderní distribuční soustavu tepla, která přináší nejen vyšší energetickou účinnost a regulovatelnost, ale i kvalitnější dodávky tepla a teplé vody.