Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Stavíme halu v Třineckých železárnách

První květnový týden zahájila TENZA v areálu Třineckých železáren výstavbu nové haly, v níž bude umístěna technologie zušlechťovací linky. Projekt zahrnuje čtyři základní části, a to ocelové konstrukce haly, opláštění, elektroinstalaci a vytápění a přeložku energomostu.
Nová hala je montována na připravené základové železobetonové patky. Nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce o rozměrech 80 x 22 x 15 metrů a hmotnosti 285 tun. Součástí objektu bude jeřábová dráha pro mostový jeřáb o nosnosti 8 tun. Opláštění haly je navrženo v provedení stěnovými sendvičovými panely Kingspan. Ve stěnách budou osazeny prosvětlovací polykarbonátové pásy s větracími křídly, rolovací vrata a dveře. Sedlová střecha haly je navržena jako skládaná, nosnou část tvoří trapézový plech, na který bude uložen kombinovaný tepelný izolant a hydroizolační folie. Prostorem nové haly prochází stávající energomost s kabelovými rozvody, které zajišťují energii pro okolní výrobní zařízení, jako je např. navazující hala loupací a zušlechťovací linky. Přeložka energomostu je naplánována v poslední části výstavby díla, kdy budou nové kabelové a potrubní trasy přemístěny na obvodovou stěnu haly. Dokončení výstavby je naplánováno na září tohoto roku.