Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Rekonstruujeme CZT v Kysuckém Novém Mestě

Zahájili jsme stavební práce na rekonstrukci dálkového vytápění v Kysuckém Novém Mestě. Jedná se o projekt vybudování energetického zdroje na biomasu a rekonstrukce rozvodů tepla, jehož generálním dodavatelem je společnost TENZA, a.s., ve sdružení s firmou ENERGY CLASSICS, SE pod názvem sdružení Kysuca. TENZA, a.s. zajišťuje rekonstrukci rozvodů, druhý člen sdružení pak výstavbu energetického zdroje na biomasu.
Realizace díla, jehož dokončení je naplánováno do 15 měsíců od předání staveniště, je rozdělena na 14 etap v celkové délce 13 km tepelných rozvodů v provedení z předizolovaného potrubí a vybudování 127 kompaktních předávacích stanic. V letošním roce budou provedeny etapy 1 až 11 a 14 a nainstalováno 87 předávacích stanic.