Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Rekonstrukce technologie odsíření v Unipetrolu jde do finále

Již v červenci 2017 podepsala TENZA, a.s., smlouvu na zpracování, dodávku, realizaci a služby spojené s rekonstrukcí a modifikací stávajícího odsíření pro kotle K13 až K20 v areálu rafinérie v Litvínově. Byla zvolena metoda souběžného odsiřování, spočívající v řízeném dávkování suchého práškového sorbentu do stávajícího absorbéru polosuchého odsíření. Cílem bylo zajistit snížení emisí SO2 pod 130 mg/Nm3, což je emisní limit platný od roku 2020. Součástí projektu byla i výstavba nového skladovacího sila sorbentu o objemu 800 m3, instalace dvou kompresorů a dvou samostatných linek pro řízené dávkování sorbentu, výměna výkonových jističů a rozšíření stávajícího řídicího systému.

Samotné realizační práce na projektu začaly v květnu loňského roku přeložkami přípojek energií a médií, následovaly stavení práce na nových objektech, úpravy stávající technologie, dodávky a montáže strojních zařízení v nově zbudovaných objektech i v prostorách stávajícího odsíření. Montážní práce včetně veškerých revizí a zkoušek byly ukončeny koncem tohoto května, individuální zkoušky a komplexní vyzkoušení pak o čtrnáct dní později. V rámci zkušebního provozu, zahájeného v polovině června, jsou prováděny strojní testy a nastavení veškerého strojního zařízení. Jsou laděny úpravy řídicího systému stávající technologie a postupně nastavovány a dolaďovány sekvence řízení nové technologie. Práce probíhají za plného a řádného provozu zdroje.

V současné době probíhá příprava rekonstruovaného odsíření na ostrý, tj. nepřetržitý provoz 24/7 a garanční zkoušky. To zahrnuje provedení mnoha dílčích testů, jejich vyhodnocení, úprav algoritmů řízení procesů souběžného odsíření, zejména odladění správných poměrů dávkování sorbentů ze suché a stávající polosuché technologie pro všechny provozní stavy energetického zdroje.