Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Rekonstrukce parovodu v Brně – Zábrdovicích

Od podzimu roku 2018 až do konce loňského roku probíhala rekonstrukce jedné z klíčových dopravních tepen města Brna: ulic Cejl – Zábrdovická. Kromě rekonstrukce mostu přes řeku Svitavu a tramvajového vedení došlo i ke kompletní obnově inženýrských sítí. Společnost TENZA se na tomto projektu podílela jako zhotovitel nového horkovodu pro Teplárny Brno, a.s., včetně nové mostní konstrukce pro pěší.

Práce začaly koncem října 2018, bez přestávky probíhaly přes zimu a po většinu roku 2019. Od křižovatky ulic Cejl a Francouzská bylo nejprve demontováno stávající parovodní potrubí a energokanál a postupně nahrazeno novou trasou horkovodu z předizolovaného potrubí páteřní trasy DN 300. Na ni navazovaly další dimenze přidružených tras a přípojek, přičemž celková délka dosáhla zhruba 1,4 km. Trasa vedla ulicí Cejl přes most přes řeku Svitavu a pokračovala ulicí Zábrdovickou kolem Vojenské nemocnice. Současně byla realizována trasa po ulici Svitavské nábřeží až k objektu trolejbusové vozovny DPMB. V rámci prací došlo k demontáži starého energomostu přes řeku Svitavu a místo něj byla společností TENZA vyrobena a koncem loňského března usazena na nové pilíře zcela nová lávka pro pěší a cyklisty, která ve svých útrobách nese předizolované potrubí.

Vzhledem k tomu, že termín dokončení všech prací byl zhuštěný do 13 měsíců od prvního kopnutí do země až po znovuobnovení tramvajové dopravy, bylo nesmírně důležité a náročné dobře zkoordinovat činnosti všech zúčastněných subjektů. Nakonec se podařilo kompletní rekonstrukci tramvajové trati a komunikací včetně všech inženýrských sítí stihnout před plánovaným termínem. V rámci druhé etapy bude společnost TENZA realizovat v jarních měsících nové horkovodní vedení v ulici Lazaretní až k objektu bývalé továrny Zbrojovka.