Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Rekonstrukce blokové výměníkové stanice v Temelíně

Společnost TENZA, a.s., uspěla ve výběrovém řízení na rekonstrukci blokových výměníkových stanic v jaderné elektrárně Temelín (ETE) a v pátek 30. 11. 2018 podepsala smlouvu o dílo se zadavatelem projektu, společností ČEZ, a.s. v celkové hodnotě 298 mil. Kč.
Předmětem díla je rekonstrukce blokových výměníkových stanic (BVS) na hlavních výrobních blocích 1 a 2 v areálu ETE, zajišťujících centralizovanou výrobu tepla v podobě topné vody z páry neregulovaných odběrů turbogenerátorů o výkonu 1 000 MWe. Obě blokové výměníkové stanice se dělí na dvě větvě, každá o maximálním provozním výkonu 90 MWt. Stávající technologie stanice bude kompletně demontována a nahrazena technologií novou. Jedná se zejména o dvanáct nových ohříváků topné vody, šest pro každou BVS, tři pro každou větev a dále o osm nových kondenzátních čerpadel, čtyři pro každou BVS. Dále bude vybudováno kompletně nové potrubní propojení, tzn. nové potrubí páry, kondenzátu a vody i s izolacemi a také kompletní elektroinstalace včetně systému řízení.
Předpokládané zahájení prací na místě je začátkem dubna 2019. Před tímto termínem bude zpracována kompletní dokumentace pro provádění stavby.