Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Přestavba tepelné sítě v úseku Mendlova náměstí v Brně

V rámci dlouhodobé rekonstrukce tepelné sítě brněnských tepláren spočívající v přechodu z páry na horkou vodu se i letos společnost TENZA, a.s., podílí na budování nové trasy horkovodů v Brně. Tento rok dochází k výměně stávajících parovodů za nové horkovody v celé oblasti od Žerotínova náměstí, přes ulice Jaselskou, Obilní trh, Úvoz, areál Žlutého kopce až po Mendlovo náměstí. Celou trasu, rozdělenou do pěti úseků, realizují pro investora různí dodavatelé. TENZA, a.s., má na starosti poslední část, která vede ulicemi Úvoz, Trýbova, Pivovarská a končí na Mendlově náměstí. Délka trasy pro pokládku předizolovaného potrubí v dimenzi DN 250/450 včetně přípojek dosahuje zhruba 530 metrů. Náročnost celého projektu spočívá zejména v umístění stavby v těsné blízkosti jedné z hlavních dopravních tepen a v koordinaci s realizátory ostatních částí teplárenské sítě.