Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Práce na výstavbě napáječe nabírají na obrátkách

Po slavnostním aktu zahájení stavby horkovodu z Temelína do Českých Budějovic v polovině března přešel projekt do stádia realizace. Trasa výstavby tepelného napáječe je rozdělena do šesti etap v celkové délce 26 km v provedení z předizolovaného potrubí v dimenzi DN 500.  Práce na první etapě byly zahájeny na vnějším okraji elektrárny Temelín a následně se postupuje po jednotlivých úsecích, z větší části podél silnice z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic, kde trasa horkovodu ústí do nově zrekonstruované předávací stanice CPS2.
Zemní práce v podobě skrývky ornice odstartovaly již v měsíci březnu. V současnosti byla téměř kompletně sejmuta nadložní vrstva v trase první a druhé etapy, práce pokračují na dalších úsecích. Koncem dubna zahájil realizační tým v rámci první etapy provádění výkopových prací.
V polovině března začal postupný návoz předizolovaného potrubí na jednotlivá stanoviště skládek, které je následně rozváženo po jednotlivých úsecích trasy, kde probíhá montáž. 
Společně se zahájením prací na první etapě horkovodu začala rekonstrukce předávací stanice CPS2 v Českých Budějovicích. Aby bylo možné zahájit rozsáhlé stavební úpravy tohoto objektu, je nutné v plánovaných odstávkách provést provizorní přepojení tak, aby byly zajištěny dodávky tepla pro město České Budějovice na topnou sezónu 2019/2020. Finální přepojení stanice CPS2 na nově realizovaný horkovod je plánováno po zprovoznění tepelného napáječe ve třetím čtvrtletí roku 2020.