Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Novinky z výstavby horkovodu z Temelína

Na prvních dvou etapách výstavby napáječe probíhají intenzívní práce, během nichž byly provedeny výkopy v rozsahu 6150 metrů z celkové délky 9152 metrů trasy a podsypy pískem v délce 3800 metrů. Zároveň je podél trasy výkopů předizolované potrubí montováno a spojkováno. Na druhé etapě je momentálně uloženo ve výkopu 700 metrů potrubí, které se bude předepínat a zasypávat.

V pondělí 1. června byly zahájeny práce na ražení dalšího protlaku o délce 32 metrů pod komunikací II/105 , vedoucí z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že se u tohoto protlaku narazilo na skalnaté podloží, bylo nutné přistoupit k ruční ražbě. Současně je na vyhrazené skladovací prostory navážen materiál pro realizaci třetí etapy, jejíž zahájení je plánováno na druhou polovinu srpna.

První odstávka na centrální výměníkové stanici CPS2 úspěšně proběhla koncem června. Během ní došlo k přepojení hlavních větví k předávací stanici CPS1 a městské části Hvízdal a k provizornímu přepojení místní části Vltava IV. Nedílnou součástí této odstávky bylo i přepojení venkovního předizolovaného potrubí, demontáž stávající technologie a montáž nových vnitřních rozvodů. Následující odstávka je plánovaná na první polovinu srpna.