Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Instalujeme další elektrodový kotel, tentokrát v Chrudimi

Další, v pořadí již třetí elektrodový kotel Parat o výkonu 15 MW instaluje TENZA tentokrát v průmyslovém areálu v severozápadní části města Chrudim pro společnost Energeon CZ s.r.o. Jedná se o zařízení stejných parametrů jako v případě poslední instalace elektrokotle v teplárenském provozu Červený Mlýn v Brně, jen výkon zařízení je v tomto případě omezen místními limity pro připojení do přenosové soustavy.
Kotel bude sloužit k výrobě tepla z elektrické energie tj. k využití přebytků energie z přenosové soustavy ČEPS a transformaci elektřiny do topné vody CZT, a tím poskytování podpůrných služeb české přenosové soustavě.
Nová technologie je umístěna vedle stávající akumulační nádrže do stavebního objektu, jehož úpravy jsou rovněž součástí díla. Spočívají v opravě pláště budovy, střechy a podlah. Pro napojení na energetické sítě je nutné upravit kabelové trasy a energovody provozovatele. V současnosti se dokončují práce na potrubních trasách a na připojení vysokého napětí a jednotlivá zařízení jsou postupně připojována do řídicího systému.
Termín dokončení nezbytného rozsahu pro certifikaci poskytování podpůrných služeb je v polovině tohoto července, předání celého díla pak koncem září 2019.