Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Dokončujeme realizaci zakázky Filtrační stanice na mlýnici strusky

Společnost TENZA, a.s., úspěšně dokončuje další zakázku z oblasti ekologizace výrobních provozů v areálu společnosti Třinecké železárny, a.s. V rámci realizace projektu Filtrační stanice na mlýnici strusky v celkové hodnotě 28 mil. Kč předala TENZA, a.s. jako generální dodavatel už na jaře 2018 první a na konci června pak druhou filtrační stanici do dvouměsíčního zkušebního provozu. Hlavní cíl projektu, a také jeden z garantovaných parametrů, jímž je snížení úletu prachových emisí z provozu mlýnice strusky, byl splněn a prokázán při garančních zkouškách provedených v těchto dnech. Měření emisí v provozu mlýnice strusky probíhalo při vstupní manipulaci se struskou tj. při klopení strusky přes výsypku na vstupní dopravní pás a při plnění vyrobeného kameniva a vytěžených kovových podílů ze zásobníků do železničních vozů. Garanční zkoušky prokázaly při odsávaném množství 41 000 m3/h resp. pro druhou stanici 72 000 m3/h úlet prachu pod 1 mg/m3, při maximální povolené hodnotě 10 mg/m3. Po skončení zkušebního provozu bude dílo na konci srpna předáno do trvalého užívání objednateli.