Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Dokončujeme instalaci elektrodového kotle v brněnském provozu Červený Mlýn

Společnost TENZA, a.s., dokončuje realizaci projektu instalace elektrodového kotle pro Teplárny Brno, a.s., v celkové hodnotě 58,5 mil. Kč. Nové zařízení umožňuje využívat přebytečnou elektrickou energii pro výrobu tepla, které je pak uchováváno v akumulačních nádržích. Navíc bude elektrodový kotel sloužit jako záložní horkovodní zdroj, který posílí spolehlivost dodávek tepla do systému centrálního zásobování teplem.
Technologie byla umístěna v těsném sousedství nově zrekonstruované akumulační nádrže v teplárenském provozu Červený Mlýn, jejíž přestavbu z původní nádrže na lehký topný olej na novou akumulační nádrž topné vody zajišťovala v roce 2017 rovněž společnost TENZA, a.s.
Realizace instalace elektrokotle začala koncem loňského roku a zahrnovala výstavbu nové budovy pro kotel, instalaci samotného elektrokotle o výkonu 20 MWt od norského výrobce Parat Halvorsen AS s napojením na stávající teplovodní potrubí v okruhu akumulace potrubí, které vede z výměníkové stanice do akumulačních nádrží. Součástí díla byla i realizace železobetonové trafokobky sousedící s kotelnou a instalace oddělovacího transformátoru o jmenovitém výkonu 20 MVA.
Finální dokončení a předání díla je naplánováno na konec října 2018.