Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktuality

Další postup výstavby tepelného napáječe z ETE

Výstavba tepelného napáječe z Elektrárny Temelín do Českých Budějovic pokračuje. Na prvních dvou etapách z celkových šesti probíhají intenzívní výkopové práce. V rámci první etapy již byly provedeny výkopy v rozsahu 4000 metrů z celkové délky 4429 metrů trasy a podsypy pískem v délce 650 metrů. Zároveň dochází podél trasy výkopů k montážím předizolovaného potrubí. V úterý 11. 6. byly oficiálně zahájeny stavební práce na jednom ze tří protlaků v této části, a to na protlaku P2E1 o délce 21 metrů, který křižuje silnici II/138, vedoucí do obce Temelín. 
Práce na výkopech i montážích potrubí pokračují i v trase druhé etapy, vedoucí katastrálním územím Olešník v délce 4723 metrů. Zatím byly provedeny výkopy v rozsahu 700 metrů. 
Paralelně je rekonstruována centrální výměníková stanice CPS2 v Českých Budějovicích, kde dochází k přepojování potrubí pro plánované odstávky. Ta první proběhne už tento měsíc od 19. do 21. června.