Tenza
Realizujeme vaše představy

Strojírenství

Konstrukce

V oblasti konstrukční činnosti poskytuje společnost TENZA, a.s. komplexní řešení od návrhu až po zpracování úplné výkresové dokumentace. Konstruktéři společnosti používají nejmodernější softwarové prostředky a zohledňují individuální požadavky zákazníka.

  • Komplexní činnosti v oblasti konstrukcí, tepelných a pevnostních výpočtů
  • Konstrukční činnosti v rámci modernizací kotelních jednotek
  • Dokumentace kotelen a energetických jednotek

Kovovýroba

  • Výroba netlakových částí parních kotlů jako jsou spalinovody, vzduchovody.
  • Výroba a montáž ocelových konstrukcí.
  • Výroba zásobníků a sil pro skladování a dopravu sypkých hmot.
  • Opravy a rekonstrukce parních a horkovodních kotlů různých výkonů dle dokumentace zákazníka popřípadě dle nově zpracované dokumentace.
  • Výroba domovních předávacích stanic, rozdělovačů, sběračů, odvzdušňovacích nádob, kalníků, separátorů kalu (možno s odlučovačem vzduchových bublin).