Tenza
Realizujeme vaše představy

V oblasti pozemních staveb společnost TENZA, a.s realizuje pro své klienty od studie přes kompletní projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost novostavby, modernizace, rekonstrukce i opravy veškerých pozemních staveb. V rámci poskytovaných služeb jsem připraveni kdykoliv splnit i ty nejnáročnější požadavky svých klientů.

V rámci studie získáme pro klienty veškeré dostupné informace týkající se uvažovaného záměru s vytipováním vhodných lokalit, dodáním podkladů o dostupnosti veškerých inženýrských sítí, souladu záměru uvažované výstavby s územním plánem nebo případných omezení zvažované realizace. Součástí takové studie je i propočet investičních nákladů a vyhodnocení nejvhodnější varianty.

Projektovou dokumentaci zajistíme ve všech stupních (projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, realizační projektová dokumentace i dokumentace pro výběr zhotovitele) – vše dle představ zákazníka.

V rámci inženýrské činnosti nenabízí společnost pouze získání veškerých povolení nutných k realizaci záměru, vyjádření veškerých správců inženýrských sítí a dotčených organizací státní správy, ale i kompletní ohlídání zájmů klienta při vlastní realizaci díla (technický dozor investora) vč. případného zajištění zkušebního provozu. Tato činnost je zajišťována výhradně autorizovanými osobami s dlouholetými zkušenostmi v investiční výstavbě.

Realizované zakázky pozemních staveb jsou ze všech oblastí tohoto odvětví stavebnictví:

  • Bytová výstavba
  • Občanská výstavba
  • Průmyslové stavby