Tenza
Realizujeme vaše představy

Stavebnictví

Společnost TENZA, a.s. se dlouhodobě zaměřuje na přípravu a realizaci vodohospodářských a pozemních staveb. Projekty výstavby a rekonstrukce kanalizací, vodovodních sítí, čistíren odpadních vod i pozemních staveb řeší od komplexní projektové přípravy včetně zajištění potřebných povolení až po samotnou realizaci vždy podle přání a požadavků svých klientů. Samozřejmostí je i zajištění technického a ekonomického dozoru pro investora, výkon koordinátora bezpečnosti práce a další činnosti spojené se stavební činností.