Tenza
Realizujeme vaše představy

Předizolované potrubí

Jednou ze stěžejních činností firmy TENZA, a.s. jsou dodávky předizolovaného potrubí pro teplovody, horkovody a transport různých médií. TENZA, a.s. je výhradním distributorem systému předizolovaného potrubí předního světového výrobce Logstor.

Firma Logstor se zabývá výrobou předizolovaného potrubí již více než 40 let a za dobu své existence dodala materiál pro více než 170 000 km potrubních rozvodů. Velký důraz klade na vlastní výzkum a vývoj, což zaručuje, že technická úroveň výrobků Logstor odráží vždy ty nejnovější poznatky z oboru. Široký a dokonale propracovaný systém nabízí to nejlepší řešení především díky technicky dokonalému systému spojek. Šíře sortimentu umožňuje zvolit vždy optimální variantu pro dané podmínky. Veškeré komponenty potrubního systému Logstor se již osvědčily i v těch nejnáročnějších podmínkách doslova po celém světě. Výroba probíhá v moderních výrobních závodech pod stálou kontrolou zaručující špičkovou kvalitu produkce firmy Logstor.

Předizolované potrubní systémy Logstor

  • Sdružený systém s ocelovou teplonosnou trubkou
  • Kluzný systém s ocelovou teplonosnou trubkou
  • Flexibilní systém SteelFlex s teplonosnou trubkou z oceli
  • Flexibilní systém PexFlex s teplonosnou trubkou z PEX (síťovaný polyetylén)
  • Flexibilní systém CuFlex s teplonosnou trubkou z mědi
  • Flexibilní systém AluFlex s teplonosnou trubkou z hliníku a PEX

Montáž
Montáž předizolovaného potrubí Logstor se provádí dle předepsaných postupů, specifikovaných v katalogu Logstor, event. v montážní příručce.
Přestože je vlastní montáž díky vysoké technické úrovni systému poměrně snadná, je nezbytné, aby byla prováděna odborně proškolenými pracovníky. Zanedbání některých zásad může mít za následek značné škody.

Firma TENZA, a.s. zajišťuje kromě dodávek potrubních systémů i odbornou pomoc při přípravě projektů a realizaci staveb. Pořádá školení projektantů a montážních pracovníků, případně vypracovává projektovou dokumentaci a provádí montáž vlastními pracovníky. TENZA, a.s. provádí rovněž měření izolačního stavu a vyhledávání poruch předizolovaného potrubí.