Tenza
Realizujeme vaše představy

Metody spočívají v dávkování suchého sorbentu do uhlí nebo do spalin v libovolné fázi spalovacího procesu. Patří k nim například:

 • spalování uhlí s příměsí vápenatých sorbentů (vápenec, vápenný hydrát, ...)
 • dávkování suchého sorbentu do různých úrovní kotle (tzv. horká sorpce),
 • dávkování suchého sorbentu do spalin za kotel (tzv. studená sorpce),
 • dávkování suchého sorbentu a vody do spalin za kotel (kondicionovaná suchá sorpce)

Uvedená místa dávkování a sorbenty je možno vzájemně kombinovat.

Příklad zapojení:

 

Metoda je minimálně náročná na investiční náklady. Dávka suchého sorbentu není procesně omezena. Účinnost procesu je silně závislá na teplotě a vlhkosti spalin. Významného zvýšení účinnosti lze dosáhnout ochlazením a zvlhčením spalin – kondicionováním.
Minimální investiční náklady.
Vyšší provozní náklady.

 

PROCES TECHNOLOGIE PROCES TECHNOLOGIE
 • odsiřovací proces probíhá na suché částici sorbentu
 • suchý sorbent je nutno zamíchat do spalin tak, by vznikla homogenní směs spalin a sorbentu
 • odsiřovací proces probíhá na suché částici sorbentu
 • suchý sorbent je nutno zamíchat do spalin tak, by vznikla homogenní směs spalin a sorbentu
 • účinnost procesu je silně závislá na teplotě a vlhkosti spalin
 • ve filtru je ze spalin odlučována směs popílku a produktu odsíření
 • účinnost procesu je silně závislá na teplotě a vlhkosti spalin
 • ve filtru je ze spalin odlučována směs popílku a produktu odsíření
 • teplota a vlhkost spalin nejsou technologií odsíření ovlivnitelné
 • instalací dalšího filtru lze oddělit popílek od produktu odsíření; to umožní vyrábět stabilizát dle zadané receptury
 • teplotu a vlhkost spalin lze řídit s cílem optimalizace procesu
 • instalací dalšího filtru lze oddělit popílek od produktu odsíření; to umožní vyrábět stabilizát dle zadané receptury

Tenza provedla řadu testů suchého odsiřování na osmi energetických zdrojích. Byla sledována účinnost procesu v závislosti na typu a dávce suchého sorbentu, teplotě a vlhkosti spalin. Zařízení bylo instalováno k trvalému provozu.

Z důvodu výrazných úspor sorbentu je metoda často používána ve verzi kondicionovaného odsiřování, kdy snížená teplota a zvýšená vlhkost spalin zvýší účinnost odsiřovacího procesu. Metoda vyžaduje kvalitní rozprášení procesní vody, které společnost TENZA zajišťuje v úzké spolupráci s firmou HENNLICH s.r.o a VYSOKÝM UČENÍM TECHNICKÝM V BRNĚ.

V případě požadavku na oddělení popílku od produktu odsíření lze technologii odsíření spalin předřadit další stupeň odprášení spalin. Oba materiály je potom možné uplatnit na trhu, řízeným mícháním obou složek lze připravit certifikovaný stabilizát dle zadané receptury.

Zařazením technologie kondicionovaného odsiřování za fluidní kotel lze významně zvýšit účinnost odsiřovacího procesu a dosáhnout tak významně nižší výstupní koncentrace SO2. Společnost TENZA provedla test této metody na spalinách fluidního kotle, kdy při účinnosti odsiřování vápencem kolem 40 % bylo dávkou suchého sorbentu dosaženo celkové účinnosti odsiřování nad 80 %.