Tenza
Realizujeme vaše představy

Název Investor Rok předání díla
Test souběžné metody odsíření Mondi Štětí, a.s. 2016
- Test intenzifikace stávajícího suchého odsíření (aditivace paliva) pomocí sorbentů dávkovaných do spalin
Technicko-obchodní informace opatření DeSOx a DeNOx pro TVI ČEZ, a.s. 2014
- studie
Studie odsíření výtopny TEVEX HELIOR CZ, a.s. 2013
- studie
Experimentální zkoušky suchého odsíření Dalkia Trmice 2012, 2005
- dva testy souběžného procesu na jedné ze dvou linek polosuchého odsiřování
Vyhodnocení testu souběžné metody odsíření Momentive specialty chemicals, a.s. Sokolov 2012
- testy kondicionovaného odsíření v teplárně, příprava na provoz po 1. 1. 2016
Vyhodnocení testu suchého odsiřování Plzeňská teplárenská, a.s. 2012
- test suchého odsíření kotle K4
Koncepční studie alternativ odsíření spalinv teplárně Náchod KA Contracting ČR, s.r.o. 2012
- příprava na provoz po 1. 1. 2016
Studie proveditelnosti pro projekt „Snížení emisí NOx kotle K7 a SO2" Teplárna Trmice, a.s. 2012
- příprava na provoz po 1. 1. 2016
Komplexní analýza a návrh optimálního řešení pro rok 2016 s následným testem Teplárna Otrokovice, a.s. 2011
- suchá vápenná metoda
- odpadní spaliny ze 2 kotlů o celkovém parním výkonu 200t/h
Testy suchého odsíření AES Bohemia spol.s.r.o. 2011
- dosud neodsířené kotle vybavené tkaninovým odlučovačem TZL
Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení Dalkia Kolín 2011
- příprava na provoz po 1. 1. 2016
Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení Karviná 2011
- příprava na provoz po 1. 1. 2016
Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení Důl Čs Armády 2011
- příprava na provoz po 1. 1. 2016
Projekty odsiřovacích technologií, studie a dokumentace pro územní řízení Teplárna Malešice 2009
- příprava na provoz po 1. 1. 2016
Testy suchého odsíření ArcelorMittal Ostrava a.s. 2007
- dosud neodsířené kotle vybavené tkaninovým odlučovačem TZL
Ověření efektivnosti polosuché technologie odsíření ČEZ a.s. – Elektrárna Ledvice 2007
- studie
Studie suchého odsiřování bloků 1 ÷ 6 ČEZ, Varna – Bulharsko 2007
- variantní studie dočasného odsíření starých bloků před finální revitalizací zdroje
Studie – úprava proudění spalin reaktorem CFB Teplárna Strakonice a.s. 2010
- technická podpora při návrhu úprav pro zlepšení proudění spalin absorbérem CFB
Studie možné technologie odsíření pro rok 2016 Teplárna Malešice 2009
- příprava na provoz po 1.1.2016
Studie možné technologie odsíření pro rok 2016 Teplárna Přerov 2010
- příprava na provoz po 1.1.2016
Experimentální zkoušky suchého odsíření Dalkia, Frýdek Místek, Přerov 2006-2007
- dosud neodsířené kotle vybavené elektrostatickým nebo tkaninovým odlučovačem TZL