Tenza
Realizujeme vaše představy

Existujícímu polosuchému odsíření spalin je v souběžném odsiřování předřazen druhý stupeň odsiřování suchým sorbentem. Metoda odstraňuje procesní strop dávky sorbentu vyplývající z podstaty polosuché technologie. Společnost TENZA vyvinula proces a technologii souběžného odsiřování za podpory grantu MPO. Metoda byla úspěšně ověřena na většině polosuchých instalací v ČR. Metodou lze dosáhnout účinnosti odsíření srovnatelnou s metodou CFB.

Příklad zapojení:

 

Kromě odstranění procesního stropu polosuché technologie odsiřování umožňuje tato metoda přesouvat podíl odsíření na celkovém odsíření spalin mezi oběma stupni odsíření změnou podílu dávek jednotlivých sorbentů. Tuto vlastnost lze využít pro optimalizaci provozních nákladů při změnách cen a kvality používaných sorbentů.
Minimální přidané investiční náklady.
Odpovídající navýšení provozních nákladů.

PROCES TECHNOLOGIE
 • odsiřovací proces na obou sorbentech probíhá
  na vlhkých částicích sorbentů ve zvlhčených
  spalinách
 • sorbent je v kouřovodu rozprašován v suchém stavu
 • nemá odpadní vody; veškerá procesní voda je
  odpařena teplem spalin
 • technologie polosuchého odsíření není dobudováním dávkování suchého sorbentu dotčena
 • tok suchého sorbentu případně i tok suchého recyklovaného produktu odsíření nejsou procesně omezeny