Tenza
Realizujeme vaše představy

Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice
Investor: Elektrárny Opatovice a.s.
Dokončení: 2016
- mokrá vápencová vypírka (2 linky)
- odpadní spaliny ze 6 kotlů o celkovém parním výkonu  1500 t/h

Odsíření a denitrifikace spalin v Teplárně České Budějovice
Investor: Teplárna České Budějovice, a.s.
Dokončení: 2015
- mokrá vápencová vypírka, SCR DeNOx
- odpadní spaliny ze 4 kotlů o celkovém parním výkonu 300 t/h

Intenzifikace odsíření spalin kotle K13 a K14
Investor: Hexion a.s., Sokolov
Dokončení: 2015
- intenzifikace stávající technologie na kondiciovanou suchou sorpci
- odpadní spaliny ze 2 kotlů o celkovém parním výkonu  100 t/h

Odsíření Kotlů K2 - K4 v Teplárně Karviná
Investor: Veolia Energie ČR, a.s., Teplárna Karviná
Dokončení: 2014
- suchá metoda s absorbérem CFB
- odpadní spaliny ze 4 kotlů o celkovém parním výkonu 340 t/h

Správce stavby Projektu „Odpadové hospodářství Brno“: TENZA, a.s.
Investor: SAKO Brno, a.s.
Dokončení: 2011
- polosuchá vápenná metoda
- odpadní spaliny ze 2 kotlů o celkovém parním výkonu 100t/h

Odsíření spalin z kotlů energetického zdroje T200 Unipetrol Litvínov
Generální dodavatel odsiřovací technologie: TENZA, a.s.
Investor: Unipetrol RPA, s.r.o.
Dokončení: 2010
- suchá vápenná metoda
- odpadní spaliny ze 2 kotlů o celkovém parním výkonu 200t/h

Odsíření v Plzeňské energetice
Generální dodavatel odsiřovací technologie: TENZA, a.s.
Investor: Plzeňská Energetika, a.s.
Dokončení: 2009
- mokrá vápencová vypírka
- odpadní spaliny ze 3 kotlů o celkovém parním výkonu 420t/h