Tenza
Realizujeme vaše představy

V odsiřovacím absorbéru je rozprašována vodní suspenze hydroxidu vápenatého a recyklovaného produktu odsíření. Suspenze je v absorbéru vysušena a suchý produkt odsíření je ze spalin odstraňován ve filtru.

Příklad zapojení:

 

Polosuché odsiřování je kompromisem mezi mokrou a suchou metodou. Je vhodné pro střední zdroje s umírněnými požadavky na účinnost procesu. V současné době je uplatňováno zejména ve spalovnách odpadu.
Středně vysoké investiční náklady.
Středně vysoké provozní náklady.

PROCES TECHNOLOGIE
  • odsiřovací proces probíhá na mokré částici sorbentu
  • abrazivní odsiřovací suspenze je připravována v míchaných nádržích s intenzívní recirkulací
  • neprodukuje odpadní vody; veškerá procesní voda je odpařena teplem spalin
  • suspenze je rozprašována do spalin v absorbéru rotačním atomizérem nebo tryskami
  • z důvodu úplného vysušení produktu je tok odsiřovací suspenze do procesu nepřekročitelně limitován tepelnou kapacitou spalin
  • v absorbéru musí být suspenze vysušena

Procesní strop dávkování sorbentu má za následek nepřekročitelný strop účinnosti procesu. Nedostatek odstraňují:

  • Modernější varianty polosuché metody, jako je například odsiřovací zařízení s CFB absorbérem.
  • Metoda souběžného odsiřování spalin, spočívající v dávkování suchého sorbentu do spalin před vstupem do odsiřovacího absorbéru. Byla vyvinuta společností Tenza pro již instalovaná polosuchá zařízení (v ČR 10 linek). Metoda umožňuje dosáhnout výrazného zvýšení účinnosti procesu stávající polosuché technologie.