Tenza
Realizujeme vaše představy

Cirkulující expandované fluidní lože směsi suchého sorbentu a recyklovaného produktu odsíření v absorbéru prodlužuje dobu pobytu látek ve spalinách. Rozprašovaná voda zvyšuje vlhkost spalin a snižuje jejich teplotu – obojí ve prospěch účinnosti odsiřovacího procesu. Technologie nepracuje s provozně nepříjemnými suspenzemi. Metoda je tedy často deklarována jako suché odsiřování i když je do procesu dávkováno velké množství procesní vody, v jejímž prostředí odsiřování probíhá. Veškerá procesní voda je odpařena teplem spalin.

Příklad zapojení:

 

Metoda je kompromisem mezi mokrou a suchou metodou. Je vhodná pro střední až velké zdroje. V současné době často nahrazuje polosuché odsiřování s rozprašováním suspenze.
Středně vysoké investiční náklady.
Středně vysoké provozní náklady.

PROCES TECHNOLOGIE
  • odsiřovací proces probíhá na mokré částici sorbentu
  • sorbent je v absorbéru rozprašován v suchém stavu
  • nemá odpadní vody; veškerá procesní voda je
    odpařena teplem spalin
  • mnohonásobně recyklovaný produkt odsíření je v absorbéru rozprašován v suchém stavu
  • tok sorbentu a tok recyklovaného produktu
    odsíření nejsou procesně omezeny
  • v absorbéru je rozprašována čistá procesní voda

Při vyšším dávkování sorbentu dosahuje metoda téměř stejné účinnosti jako mokrá vápencová vypírka.