Tenza
Realizujeme vaše představy

V odsiřovacím absorbéru jsou spaliny intenzivně promývány vápencovou suspenzí. Zahuštěný vznikající sádrovcový kal může být míchán s popílkem na mokrý stabilizát.

Příklad zapojení:

 

Metoda je odvozena ze standardní chemické technologie. Je vhodná zejména pro velké zdroje s vysokými požadavky na účinnost procesu. Produktem odsíření je využitelný energosádrovec. Mokrý nebo vlhký stabilizát má omezenou dobu skladování.
Vysoké investiční náklady.
Nízké provozní náklady.

PROCES TECHNOLOGIE
  • odsiřovací proces probíhá v intenzivně recirkulované vápencové suspenzi
  • intenzivní promývání spalin v absorbéru vyžaduje mnohonásobnou recirkulaci suspenze
  • neprodukuje odpadní vody; veškerá procesní voda je odpařena teplem spalin
  • kyselé prostředí v absorbéru vyžaduje příslušnou kvalitu všech povrchů (plasty, pogumování, speciální oceli)
  • produktem odsíření je rychle sedimentující
    sádrovcový kal
  • vznikající sádrovcový kal je nutno zahušťovat