Tenza
Realizujeme vaše představy

Skupina čištění spalin byla v rámci společnosti TENZA, a.s., zformována roku 2002 s primárním zaměřením na vývoj technologií zabezpečujících zvýšení účinnosti stávajících polosuchých vápenných metod, tedy odstraňování SO2 z odpadních spalin energetických zdrojů.

V následujících letech byla za podpory MPO ČR formou grantu navržena a následně po mnoha testech v teplárnách po celé ČR vyladěna technologie tzv. souběžného (polosuchého a suchého) odsíření. Portfolio nabízených technologií bylo postupně rozšířeno o zbývající vápenné i nevápenné technologie.

V současnosti je TENZA, a.s., ve spolupráci se svými partnery i pomocí vlastních zdrojů, schopna navrhnout a dodat technologie pro komplexní čištění odpadních spalin malých, středních, velkých i zvláště velkých energetických zdrojů a nabídnout řešení problémů spojených s plněním aktuálně platných emisních limitů a také s plněním emisních limitů, jejichž implementace do české legislativy se teprve připravuje.

V oblasti návrhů, dodávek a instalací technologií se jedná o zařízení, garantující plnění nových emisních limitů u:

SO2, HCl, HF

NOx

  • SNCR s využitím močoviny nebo čpavku

TZL 

  • Elektrostatické odlučovače
  • Tkaninové filtry
  • Cyklony a multicyklony

V oblasti poradenství společnost TENZA, a.s., nabízí své znalosti a poskytuje:

  • komplexní analýzu provozních podmínek zdroje v souladu s novými emisními limity a stropy platnými od 1. 1. 2016.
  • návrh optimální technologie zabezpečující požadavky investora.

Dosud realizované projekty

Vybrané studie a zkoušky