Tenza
Realizujeme vaše představy

Vysokonapěťové elektrodové kotle

Základní použití a využití

 • Výroba horké vody nebo páry pro základní režim spotřeby (rozvody tepla, vlastní spotřeba) nebo jako rychlý záložní režim (nouzové a poruchové stavy, rychlý nástup v MW/s).
 • Nabídka služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS (primární a sekundární regulace, různé formy a kombinace).
 • Instalováním tepelné akumulační nádrže se získá potřebná kapacita pro velké množství energie na přeměnu, a tím lze využít vyšší rozsah na výzvu k regulaci el. sítě nebo může být kumulovaná energie uvolněna z nádrže do požadované špičkové spotřeby. 

Elektro a elektro-izolační parametry elektrodového kotle

 • Kompaktní provedení s výkonem až do 60 MW v jedné kontejnerové jednotce
 • Minimální opotřebení elektrod (nízká proudová hustota povrchu elektrod)
 • Žádný zemní svodový proud (hodnoty pro izolovanou síť)
 • Není třeba žádný samostatný (oddělovací VN) transformátor
 • Minimální požadovaná údržba (dálkově monitor. systém)

Princip vnitřního kontejneru kotle

 • Kotel se skládá z vnějšího a vnitřního kontejneru. Uvnitř vnitřního kontejneru, který je elektricky izolován od vnějšího pláště, jsou zavěšeny a rozmístěny VN elektrody. Kotel je navržen pro napěťové rozpětí 6 až 24 kV. Teplo je generováno ohmickým odporem upravené vody mezi elektrodami. Kotel funguje jako čistě ohmický odpor v hlavním obvodu. Demineralizovaná voda a vnitřní kontejner tvoří izolovaný nulový bod v zapojení elektrod do hvězdy. Díky speciální geometrii elektrod je provozní proudový tok na povrchu elektrod nízký a nedochází k opotřebovávání elektrod.

Základní funkční bloky systému s elektrodovým kotlem (horká voda)

 • Elektrodový kotel (pára nebo horká voda) o výkonu od 0 až do 60 MW
 • Primární cirkulační potrubní obvod
 • Úprava demineralizované vody a řízení přetlaku v kotli
 • Tepelný výměník (primární x sekundární cirkulační obvod)
 • Sekundární cirkulační potrubní obvody (potrubní konstrukce a systém, armatury, ventily, klapky, clony, oběhové filtry, čerpadla, převodovky aj.)
 • Akumulační nádoby, vychlazovací nádoby a jednotky, rozvody CZT
 • Primární el. napájení kotle, pole a rozvody VN a systém selektivního chránění
 • Sekundární el. napájení VN, NN pro vlastní spotřebu elektro a MaR (pohony, frekvenční měniče, transformátory, rozvaděče VN, NN, ovládací a měřící skříně AC a DC aj.)
 • Řídící systém a HMI kotle a oběhového systému, ŘS výrobního bloku, ŘS PpS
 • Stavební konstrukce (lávky, energo mosty, kolektory), stavební objekty, nádrže
 • EPS, ZTI (klimatizace, vzduchotechnika objektů aj.)