Tenza
Realizujeme vaše představy

Parní energetická jednotka PEJ-1

Parní energetická jednotka PEJ-1 využívá odpadní teplo různých spalovacích procesů k výrobě elektrické energie pomocí pístového parního motoru. Odchozí teplo obsažené v páře z PEJ-1 lze po výstupu dále využívat k topným nebo technologickým účelům.

Základním prvkem parní energetické jednotky je pístový parní motor, který vznikl v rámci projektu výzkumu a vývoje společnosti TENZA, a.s. za finanční podpory MPO ČR

Funkční popis
Teplo spalin je v parním kotli předáno vodní páře. V pístovém parním stroji pak dochází k přeměně přivedené energie páry na energii mechanickou, která se následně transformuje na energii elektrickou na generátoru, s nímž je parní motor spojen.

Příklady použití
Využití odpadního tepla procesů jako jsou:

 • kogenerační jednotky bioplynových stanic
 • technologické pece
 • speciální spalovací zařízení

Technické parametry

 • Parní energetická jednotka PEJ-1 je vhodná pro využitelný tepelný příkon v rozsahu cca 200 až 1000 kW a elektrický výkon od 10 do 100 kW.
 • Hlavní komponenty dodávky jsou uvedeny v technologickém schématu.
 • Určení technických parametrů (posouzení tepelného příkonu a určení elektrického výkonu), vhodnost použití a rozsah dodávky je prováděn vždy individuálně pro každý obchodní případ.

Výhody použití

 • Parní motor v PEJ-1 má při malých výkonech vyšší termodynamickou účinnost (vnitřní účinnost stroje) než parní turbiny stejného tepelného příkonu.
 • Vysoká účinnost přeměny tepelné energie, podle způsobu použití.
 • Použití ekologického nosiče tepla (vody), absence neekologických teplonosičů na bázi různých uhlovodíků a organických olejů.
 • Dodávka obsahuje komplexní zařízení pro přeměnu tepelné energie na elektrickou v rámci technologicky uzavřeného souboru umístěného v kontejneru.
 • Dodávka je prováděna formou na klíč ve stanoveném rozsahu.
 • Zvýhodněný tarif vyrobené el. energie z odpadního tepla.
 • Zvýhodněný tarif za elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.
 • Zvýhodněný tarif el. energie za kogeneraci.
 • Možnost následného využití odchozího tepla např. pro vytápění.