Tenza
Realizujeme vaše představy

Kompaktní předávací stanice (KPS) TENZA jsou určeny k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou. Využití nacházejí v rozsáhlých systémech centralizovaného zásobování teplem i v systémech s lokálními zdroji.

KPS TENZA zajišťují ekonomické dodávky tepla jak do jednotlivých objektů, tak i bytů. Decentralizovanou přípravou teplé užitkové vody a lokální regulací výkonu topení dochází k výrazným úsporám ve spotřebě tepla. KPS je možné instalovat v místech, kde je k dispozici primární topné médium v podobě teplé vody, horké vody nebo páry. Stanice jsou charakteristické svým kompaktním provedením umožňujícím rychlou a snadnou instalaci při minimálních prostorových požadavcích. Vysoká kvalita použitých komponentů je zárukou spolehlivého provozu.
Stanice jsou navrhovány specialisty firmy TENZA na základě zákazníkem zadaných parametrů. Základní vstupní informace obsažené v poptávkovém listu jsou podkladem pro zpracování optimálního návrhu stanice.
Dle požadavku objednatele je stanice vybavena moderní regulační technikou řady Siemens (CLIMATIX) a doplněna silovými rozvaděči.

Konstrukční řešení
Nosnou konstrukci stanice tvoří ocelový rám svařený z tenkostěnných profilů, ve kterém je pevně uchyceno vlastní strojní zařízení. Potrubí primárního rozvodu a potrubí sekce UT je z oceli, potrubí sekce TV je nerezové (dle požadavku zákazníka mohou být použity i jiné materiály). Stanice je uzpůsobena dle požadavku objednatele a dodána tzv. „na klíč“.
Realizované stanice
Tlakově závislé         - Strakonice, Brno, Ostrava, Lovosice, Bohumín….
Tlakově nezávislé     - Brno, Kopřivnice, Ledvice, Bohumín, Ružomberok, Jablonec….
Parní stanice            - Brno, Teplice, Písek, Karviná, Strakonice….