Tenza
Realizujeme vaše představy

Využívání nových technologií s významným přínosem pro životní prostředí vede ke snižování provozních nákladů, zvyšování efektivity výroby, a tím k růstu konkurenceschopnosti firem.

Významný podíl zakázek společnosti TENZA, a.s. je zaměřen na využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména výrobu tepla a elektrické energie z biomasy ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv. TENZA, a.s. se zabývá aplikací nových a moderních řešení, která zlepšují provozní a ekonomické podmínky tepelných zdrojů a energetických jednotek. Disponuje technologiemi pro významné zvyšování energetické účinnosti vybraných procesů.