Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA, a.s. zajišťuje pro své zákazníky komplexní inženýrskou činnost a zpracovává všechny stupně projektové dokumentace staveb včetně studií, koncepcí a auditů.

 
Studie a koncepce
Studie a koncepce zpracované společností TENZA slouží k vyhledání optimálních řešení a jsou podkladem pro další rozhodování a prosazování cílů a strategií.

Energetické audity
TENZA vypracovává energetické audity dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, který stanoví podmínky, ze kterých vyplývá povinnost zpracování energetických auditů pro organizační složky státu, krajů a obcí, příspěvkové organizace, právnické a fyzické osoby. Energetické audity jsou zpracovávány v souladu s vyhláškou č. 213/2001 Sb a obsahují informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a energetických hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrhy opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.

Projektová dokumentace
Tým zkušených odborníků společnosti TENZA, kteří mají k dispozici nejmodernější výpočetní techniku a programové vybavení, zpracovává všechny stupně projektové dokumentace staveb a zajišťuje komplexní inženýrskou činnost. Projektová činnost se provádí od úrovně územně-plánovací dokumentace, přes dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení až po dokumentaci pro provedení stavby.