Tenza
Realizujeme vaše představy

V rámci inženýrských činností prováděných při výstavbě energetických zdrojů TENZA zastupuje investora stavby ve sjednaném rozsahu.

Služby jsou poskytovány expertním týmem, který svým složením pokrývá celý rozsah potřebných odborností podle charakteru realizované stavby.

Poskytované služby:

 • generální zastupování investora po dobu stavby
 • koordinace všech činností, dodávek a prací
 • spolupráce při výběru dodavatelů
 • spolupráce při uzavírání smluv
 • inženýrská činnost, zastupování investora při jednání s orgány státní správy
 • řízení a koordinace prací
 • kontrola a schvalování dokumentace
 • kontrola kvality dodávek a prací
 • dílčí přejímky prací a dodávek
 • evidence změn rozsahu díla
 • evidence a nároků zhotovitelů
 • organizace kontrolních dnů a schvalování zpráv o průběhu prací dodavatelů
 • schvalování technologických postupů
 • kontrola dodržování harmonogramů
 • schvalování platebních milníků
 • dohled nad dodržováním ochrany životního prostředí
 • dohled nad dodržováním pravidel bezpečnosti práce
 • organizace zkoušek
 • přejímky částí díla
 • koordinace uvádění díla do provozu
 • organizace garančních měření