Tenza
Realizujeme vaše představy

Výtopny jsou často zdrojem tepla v centralizovaných soustavách zásobování teplem. Výkony běžně realizovaných výtopen se pohybují od několika kilowatt do desítek megawatt. Palivem v těchto zdrojích může být plyn, olej, uhlí nebo biomasa. V ojedinělých případech se ve výtopnách využívá pro výrobu tepla i elektrická energie. Kotelny se budují jako samostatné objekty, přístavky či speciálně upravené místnosti, ve kterých je umístěna technologie. Jednoduchou instalaci bez rozsáhlých stavebních úprav umožňují mobilní kontejnerové výtopny. Součástí stavby výtopny je i napojení na veškeré inženýrské sítě.